Tuhan itu Maha Adil.. : )

"Wanita-wanita yang keji untuk lelaki yang keji.
Dan lelaki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula)
dan wanita yang baik-baik diperuntukkan bagi lelaki yang baik,
dan lelaki yang baik diperuntukkan untuk wanita yang baik (pula)."
(an-Nur:26)

Comments